Home

Blijf niet alleen je levensweg lopen. Weet dat er andere zijn net zoals jij die ook samen willen werken! Wees niet gevoelloos, maar geef zin aan je leven! Deze informatie is samengesteld als een burger initiatief om te komen tot de oprichting van een sociaal humanistische vereniging onder de naam:

Global Federatie Sociaal Humaan i.o. afgekort GFSH.